Monday, January 3, 2011

NAMA - NAMA ALLAH

 • AL-BASIT                 : YANG MELAPANGKAN REZEKI
 • AL-KHAFID              :YANG MERENDAHKAN DARJAT HAMBANYA
 • AL-RAFI'                   :YANG MENINGKATKAN DARJAT HAMBANYA
 • ALMUI'ZZ                  :YANG MEMULIAKAN SETIAP KEHENDAKNYA
 • AL-MUZILL               :YANG MENGHINA SETIAP KEHENDAKNYA
 • AS-SAMI'                  :YANG MAHA MENDENGAR
 • AL-BASIR                 :YANG MAHA MELIHAT
 • AL-HAKKAM            :YANG MAHA MENGHUKUM
 • AL-HALIM                 :YANG MAHA PENYATU
 • AL-'AZIM                   :YANG MAHA AGUNG
 • AL-GHAFFUR          :YANG MAHA PENGAMPUN
 • AS-SYAKUR            :YANG MENSYUKURIHAMBA YANG TAAT
 • AL-'ALI                      :YANG MAHA TINGGIPERINTAHNYA
 • AL-KABIR                 :YANG MAHA BESAR
 • AL-HAFIZ                  :YANG MAHA MEMELIHARA
 • AL-MUQIT                 :YANG MENJADIKAN & MENYEDIAKAN MAKANAN
 • AL-HASIB                 :MAHA MENGHITUNG

No comments:

Post a Comment