Monday, January 10, 2011

SOALAN NAJIS DAN BAHAGIAN-BAHAGIANNYA

1) Najis terbahagi kepada berapa ?
2)Apakah yang dimaksudkan dengan najis mughallazah ?
3)Apakah yang dimaksudkan dengan najis mukhaffafah ?
4)Apakah yang dimaksudkan dengan najis mutawasitah ?
5)Bagaimanakah cara menyucikan ketiga-tiga najis tersebut ?

No comments:

Post a Comment