TaJWiD

1) Izhar Halqi( الإظهار الحلقي ).

Dari sudut bahasa:
Menyatakan, menerangkan sesuatu.

Dari sudut istilah Ilmu Tajwid:

Mengeluarkan sebutan setiap huruf dari makhrajnya (tempat keluarnya) tanpa dengung. Ia dinamakan Halqi kerana enam hurufnya keluar dari kerongkong.

Huruf-huruf tersebut ialah: Hamzah( أ ), Ha' ( هـ ), 'Ain ( ع ), Ha' ( ح ), Ghain ( غ ) dan Kha'( خ )

Contoh izhar halqi:
()   ينئون