Monday, January 10, 2011

soalan tajuk solat..

1. apakah yang dimaksudkan dengan solat?
2. berapakah waktu solat fardhu yang diwajibkan oleh islam kepada umatnya?
3.berapaka rukun solat dan senaraikan lima daripadanya?
4. apakah syarat-syarat sah solat?
5. senaraikan niat-niat lima solat fardhu dalam islam?
6.tempat yang dilarang menunaikan solat ialah.........
7. apakah yang menyebabkan solat seseorang itu batal?

No comments:

Post a Comment